Vandreture i Rødding

Træningspavilloner i Rødding
Træningspavilloner i Rødding

Rød rute (1,9 km): Natursti med middel tilgængelighed. Se Rødding Bæk og sognekirken.

Grøn rute (3,3 km): Natursti med mindre tilgængelighed. Se Rødding Bæk, Hjortvad Å og Frimenighedskirken.

Blå rute (4,3 km): Natursti med middel tilgængelighed. Se sognekirken, banestien og Sommerlyst.

Kort over vandreruter fra træningspavilloner i Rødding
Ruterne i Rødding

Interessepunkter på turene

1. Højskoleengen Danmarks første højskole oprettedes her i 1844. Det gamle stuehus fra 1832 kaldes Flors hus efter en af hovedmændene bag højskolen.

Rødding Højskole
Rødding Højskole

2. Rødding Bæk udspringer i en mose øst for byen og løber rørlagt langs hovedgaden. Bækken afvander et stort område, og der er mange eksempler på, at bækken er gået over sine bredder.

3. Kunstig dam udgravet til paddedam.

4. Rødding Bæk løber her sammen med Hjortvad Å i et smukt engareal.

5. Frimenighedskirken, opført 1909. Frimenigheden blev oprettet i 1874 som reaktion på den preussiske dominans af sognekirken.

Rødding Frimenighedskirke
Rødding Frimenighedskirke

6. Romansk sognekirke, opført i kampesten og med en lille tagrytter. Kirkegården rummer spændende træk tilbage til den oprindelige opdeling efter gårdenes placering i byen.

7. Rødding Centret med idrætsfaciliteter, svømmehal, bibliotek og biograf.

8. Banestien følger linjeføringen fra ”Æ Kleinbahn”, en smalsporet jernbane, 1899-1938. Der var endestation i Rødding og forbindelse til Gram og Vojens og herfra videre til datidens vidt forgrenede amtsbanenet.

9. Præstekilden - mindesten. Under svenskekrigene var egnen hårdt belastet af polske lejetropper. Præsten Anders Pedersen fra Rødding søgte tilflugt i skovene sammen med præsten fra Skodborg og andet godtfolk. De døde 1659 i kamp med soldater.

10. Sommerlyst - rekreativt skovareal med over 20 forskellige træsorter, beskrevet på skilte langs stierne. Midt i lystskoven findes en tidligere fest- og gymnastikplads. 11. Smuk jernbanebro over ”Æ Rasselbæk”, som har navn efter den klukkende lyd, der opstår i det grus- og stenrige bækløb.

Sommerlystskoven
Sommerlystskoven med sti, hvor den gamle Kleinbahn løb

12. Naturshelter i Røddinggårds skov, opført af Rødding friskole i 2009. 13. Møllehuset - Røddinggårds vandmølle lå her indtil 1950. Efter en brand i møllen i 1929 blev der bygget en turbine til elproduktion. Gennem århundreder er korn fra Rødding Sogn malet her. Nævnes første gang i 1639.

14. Røddinggård blev første gang nævnt i 1440. Fra 1565 i kort tid ejet af Hertug Hans den Ældre og fra 1602 af Kong Christian den Fjerde. Senere blandt de første domænegårde, der blev drevet med tysk forpagter som led i en fortyskning af området. 1921 overtaget af den danske stat.

Træningspavilloner – træning i det grønne

Der er fire sæt træningspavilloner i Vejen Kommune. Her kan du kombinere turen ud i det grønne med at træne styrke, balance og koordination. Pavillonerne er til fri afbenyttelse for alle.

Se vandreruterne fra træningspavilloner i alle fire byer

På træningsredskaberne er der sat instruktioner op til inspiration.

Her står træningspavillonerne:

Gesten: Lige vest for Gesten Fritidscenter, Bækkevej 9, 6621 Gesten.

Vejen: Ved atletikstadion, Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.

Hovborg: Den Grønne Aktivitetspark bag Holmeåvænget, 6682 Hovborg.

Rødding: Foran/nord for Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.

Ruterne er lavet af Vejen Kommune og Forum Rødding.

Træningspavillonerne har via LAG Vejen fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007- 2013 samt fra Lokale- og Anlægsfonden, Lokale Grønne Partnerskaber, Vejen Kommune og DGI.