Skip til hoved indholdet

Vandreture i Rødding

Tag på en af tre ruter på knap to, godt tre eller godt fire kilometer i Rødding. Her kan du opleve masser af dejlig natur og spændende kulturhistorie. Ruterne starter ved træningspavillonerne, hvor du kan træne styrke, balance og koordination.

  • Rød rute (1,9 km): Natursti med middel tilgængelighed. Se Rødding Bæk og sognekirken.
  • Grøn rute (3,3 km): Natursti med mindre tilgængelighed. Se Rødding Bæk, Hjortvad Å og Frimenighedskirken.
  • Blå rute (4,3 km): Natursti med middel tilgængelighed. Se sognekirken, banestien og Sommerlyst.

Interessepunkter på turene

1. Højskoleengen Danmarks første højskole oprettedes her i 1844. Det gamle stuehus fra 1832 kaldes Flors hus efter en af hovedmændene bag højskolen.

2. Rødding Bæk udspringer i en mose øst for byen og løber rørlagt langs hovedgaden. Bækken afvander et stort område, og der er mange eksempler på, at bækken er gået over sine bredder.

3. Kunstig dam udgravet til paddedam.

4. Rødding Bæk løber her sammen med Hjortvad Å i et smukt engareal.

5. Frimenighedskirken, opført 1909. Frimenigheden blev oprettet i 1874 som reaktion på den preussiske dominans af sognekirken.

6. Romansk sognekirke, opført i kampesten og med en lille tagrytter. Kirkegården rummer spændende træk tilbage til den oprindelige opdeling efter gårdenes placering i byen.

7. Rødding Centret med idrætsfaciliteter, svømmehal, bibliotek og biograf.

8. Banestien følger linjeføringen fra ”Æ Kleinbahn”, en smalsporet jernbane, 1899-1938. Der var endestation i Rødding og forbindelse til Gram og Vojens og herfra videre til datidens vidt forgrenede amtsbanenet.

9. Præstekilden - mindesten. Under svenskekrigene var egnen hårdt belastet af polske lejetropper. Præsten Anders Pedersen fra Rødding søgte tilflugt i skovene sammen med præsten fra Skodborg og andet godtfolk. De døde 1659 i kamp med soldater.

10. Sommerlyst - rekreativt skovareal med over 20 forskellige træsorter, beskrevet på skilte langs stierne. Midt i lystskoven findes en tidligere fest- og gymnastikplads. 11. Smuk jernbanebro over ”Æ Rasselbæk”, som har navn efter den klukkende lyd, der opstår i det grus- og stenrige bækløb.


Sommerlystskoven med sti, hvor den gamle Kleinbahn løb

12. Naturshelter i Røddinggårds skov, opført af Rødding friskole i 2009. 13. Møllehuset - Røddinggårds vandmølle lå her indtil 1950. Efter en brand i møllen i 1929 blev der bygget en turbine til elproduktion. Gennem århundreder er korn fra Rødding Sogn malet her. Nævnes første gang i 1639.

14. Røddinggård blev første gang nævnt i 1440. Fra 1565 i kort tid ejet af Hertug Hans den Ældre og fra 1602 af Kong Christian den Fjerde. Senere blandt de første domænegårde, der blev drevet med tysk forpagter som led i en fortyskning af området. 1921 overtaget af den danske stat.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 05.36

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links