Skip til hoved indholdet

Klebæk Høje og Hærvejen

Ved Klebæk Høje, også kaldet Bække Monumentet, finder du spor fra tre tidsaldre i form af gravhøje, en skibssætning og spor af Hærvejen.

Her hvor Kyst til Kyst Stien krydser Hærvejsruten finder du et af Danmarks vigtigste oldtidsminder. For cirka 3000 år siden, i bronzealderen, blev der her anlagt to gravhøje, der senere i vikingetiden blev udvidet med en 45 meter lang skibssætning.

I stævnen af skibssætningen står en runesten fra 900-tallet med indskriften ”Ravnunge-Tue gjorde disse kumler efter sin moder Vibrog”. Ravnunge-Tues navn står også på runestenene ved Bække og Læborg og længere væk. Han har været en stormand af betydning og behov for at vise det.

Skibssætningen krydses af hjulspor, der vidner om, at Hærvejen senere har haft sit forløb her.

Slots- og Kulturstyrelsen har med stålpladerne markeret, hvor de oprindelige 60 sten stod. Kun ni er tilbage. 

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Hærvejen

Hærvejen ligger på Jyllands højderyg, hvor isen stoppede i Weichsel-istiden. Vest for israndslinjen løb smeltevandet mod vest og skabte et fladt landskab. 

Da isen trak sig tilbage, kunne vandet også løbe mod øst. Vandskellet er dermed området mellem de vest- og østvendte vandløb. Her kom Hærvejen til at gå, fordi man her skulle krydse færrest vandløb.
I tidens løb har Hærvejen haft mange andre navne: Studevejen, Oksevejen, Kongevejen, Romer- vejen eller Landevejen. 

Hærvejen har aldrig kun bestået af én vej, men snarere et netværk af flere vejspor langs højderyggen. 

Når en vej blev opkørt, valgte man en anden. De mange veje danner tilsammen Hærvejen. Et eksempel på de mange parallelle sæt hjulspor findes på et stykke fredet Hærvej ved rastepladsen nord for Bække på landevej 417. I dag dækker navnet den rekreative cykel- og vandrerute, som amterne etablerede i slutningen af 1980’erne. 

Vandreruten fortsætter ned over den tyske grænse til Rendsburg.  I sin yderste konsekvens går Hærvejen gennem et net af europæiske vandreruter til Santiago de Compostela i Spanien.

Læs om Hærvejen.

Klebæk Høje

  • Parkering ved Klebækvej 8, 6622 Bække
  • Der er borde-/bænkesæt ved parkeringspladsen

Links

Se video om Klebæk Høje
Læs om Klebæk Høje på VisitVejen

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 01.48

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links