Skip til hoved indholdet

Baldersbæk

Baldersbæk Plantage fortæller historien om de rige københavnere, som opdyrkede heden og byggede pragtvillaer til sig selv.

Går du på Kyst til Kyst Stien, kommer du forbi Villa Baldersbæk, der ligger tæt ved Holme Å nordvest for Hovborg. 

Villa Baldersbæk er opført i 1910 af grosserer og fabrikant Holger Petersen. Han stod i spidsen for at rekruttere velhavende mennesker fra København, der kunne finansiere hedens tilplantning sidst i 1800- tallet. Plantagerne her kaldes derfor for Københavnerplantager. Holger Petersen selv plantede Baldersbæk Plantage, hvor lystslottet Villa Baldersbæk ligger.

Omkring Villa Baldersbæk er der en rundtur på fire kilometer. Ruten fører dig gennem haveanlægget med søer, der oprindeligt var karpedamme, over Holme Å, gennem skov, mose, hede og enge. Her er en rig natur.

Du kan også vælge at følge Kyst til Kyst Stien. Ved Holme Å møder du Treherredstenen, der viser, hvor tre herreder mødtes. Herreder er en tidligere inddeling af landet. I dag er det punktet, hvor kommunerne Vejen, Varde og Billund mødes.

Bemærk, at haven tæt på villaen er privat og ikke åben for offentligheden. 


Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Skabte lokal vækst 

De lokale bønder fik stor glæde af Holger Petersens initiativer med tilplantningen af heden. Det skabte arbejde og omsætning i lokalsamfundet. Mændene fik arbejde i skoven, og kvinderne kunne arbejde i planteskolerne og i den store husholdning på villaen.

Som tak besluttede lokalbefolkningen at rejse et monument over ham i anledning af 25 års jubilæet for plantagens grundlæggelse i 1890. 

Stendyssen er lavet af billedhugger Anders Bundgaard, som også har lavet mange af de andre skulpturer i parken.

Træerne

For hundrede år siden var der ingen træer her. Først måtte man brænde lyngen af, så jorden blev parat til plantning - det tog flere år. Jorden var mager, så der blev plantet fyr og gran.

Som noget usædvanligt dengang sendte Holger Petersen en medarbejder helt til USA for at finde frø til andre slags grantræer som sitka, ædelgran og rødgran. Det giver en stor variation i plantagen. I løbet af årene er der også kommet en del løvtræer. På vestsiden af Holme Å er der et gammelt egekrat. 

Baldersbæk Plantage

  • Parkering ved Baldersbækvej 46, 6682 Hovborg
  • Rutens længde er på fire kilometer
  • Ved parkeringspladsen er der bord-/bænkesæt og toilet
  • I parken er der et lille madpakkehus med udstilling om området

Naturen

Omkring Villa Baldersbæk ligger et skønt rekreativt område med den fredede Holme Ådal og naturbeskyttede enge, moser, damme og vandløb. Her finder du også en kvalitetssti, som Dansk Vandrelaug har certificeret. Læs mere om kvalitetsstien.

I 2015 blev det fredede område restaureret. Krat blev fjernet og søerne blev renset op, så der igen kan komme lys til området. De store rododendron blev bevaret for at fortælle historien om lystanlægget.

I området er der råvildt, krondyr, hare, ræv og grævlinger. Langs åen kan du være heldig at se en bæver eller odder. I søerne er der sjældne vandplanter som den kødædende plante slank blærerod og spæd pindsvineknop.

Links

Se en video om Baldersbæk - Holger Grumme Nielsen fortæller
Læs mere på www.kobenhavnerplantage.dk, hvor der også er formidling til børn
Læs om Baldersbæk på Visitvejen.dk
Læs om Kyst til Kyst Stien

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 05.21

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links