Vandreture i Gesten

Træningspavilloner i Gesten
Træningspavilloner i Gesten.

Kort over vandreruter i Gesten
Ruterne i Gesten

Rød rute – Langebjerg Plantage

1. Engdrag på vej til plantagen

På vej mod Langebjerg Plantage følger man stien ind over engdraget og kommer hen over en gangtræbro. I plantagen ligger en skydebane tæt på stien. Det vil være markeret, når der er aktivitet på banen, og man bør respektere skiltning og advarsler.

Engdrag ved Gesten
Engdrag

2. Festplads og mindesten

På turen i Langebjerg kommer man forbi Skovbørnehaven og Festpladsen. Her blev der tidligere afholdt folkemøder, og det var udflugtsmål for Gesten Sogns befolkning. Her står to mindesten: Den største sten er rejst i 1900 til minde om E.M. Dalgas for hans indsats for hedens opdyrkning. Den anden sten er rejst i 1930 til minde om August Petersen, plantagens første formand. Han var læge i Andst og omtales som en ”førende kulturpersonlighed på egnen”.

Ved Langbjergvej nr. 4 lå tidligere Gesten Vandmølle med hammerværk og mølleri. Frem til omkring 1835 lå her Gestens allerførste fabrik – en stampemølle til forarbejdning af vadmel.

 

Blå rute – Gesten rundt

3. Hovedgaden

Undervejs på Hovedgaden passerer man Torvet med Forsamlingshuset, som siden 1884 har spillet en central rolle for Gestens møder, kulturliv og fester.

På Torvet har brandhanen fået en makker i beton, lavet af Esben Klemann i 2013. Skulpturen er en af flere betonskulpturer, som står rundt i kommunen og går under betegnelsen ’Egnsbeton’.

På den anden side af Torvet ligger Gesten Centralskole, som blev indviet i 1912. På gavlen ses det indmurede skilt fra Øster Gesten Rytterskole fra 1721, som lå på Stilundvej.

Stationen i Gesten
Stationen i Gesten

4. Tranestien/Troldhedestien

På vej mod øst ad Tranestien, eller Troldhedestien, som den kaldes i folkemunde, passerer man den gamle stationsbygning. Gesten-skiltet hænger der stadig. Stien følger den nedlagte banes spor – med byen til højre og til venstre med udsigt ud over Gesten Kær.

Hvor stien slutter, passerer man et lille hus, som i banens tid var ledvogterhus. Her krydsede toget Stilundvej på vej mod Kolding.

Troldhedebanen var Danmarks længste private togbane – 97 km fra Kolding til Troldhede. Den blev indviet i 1917 og havde stor betydning for egnen indtil 1968. Her blev den nedlagt, og busser overtog transporten. Der var frem til 1951 også en banelinje mellem Gesten og Vejen.

5. Gesten Kirke

Kirken er fra den romanske stilperiode (1100-1250) og bygget af granit-kvadresten. Sideindgangen til kirkegården i stendiget er gravet igennem en gravhøj. Tårnet er fra 2014. Kirkevej var før udskiftningen i 1774 bygade i Vester Gesten - man kan stadig få fornemmelsen af, at gårdene har ligget tæt sammen.

Gesten Kirke
Gesten Kirke

Træningspavilloner – træning i det grønne

Der er fire sæt træningspavilloner i Vejen Kommune. Her kan du kombinere turen ud i det grønne med at træne styrke, balance og koordination. Pavillonerne er til fri afbenyttelse for alle.

Se vandreruterne fra træningspavilloner i alle fire byer

På træningsredskaberne er der sat instruktioner op til inspiration.

Her står træningspavillonerne:

Gesten: Lige vest for Gesten Fritidscenter, Bækkevej 9, 6621 Gesten.

Vejen: Ved atletikstadion, Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.

Hovborg: Den Grønne Aktivitetspark bag Holmeåvænget, 6682 Hovborg.

Rødding: Foran/nord for Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.

Ruterne er lavet af Vejen Kommune og Lokalrådet i Gesten.

Træningspavillonerne har via LAG Vejen fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007- 2013 samt fra Lokale- og Anlægsfonden, Lokale Grønne Partnerskaber, Vejen Kommune og DGI.