Skip til hoved indholdet

Skibelund Krat

I Skibelund Krat finder du både smuk natur og en nærværende historie.

Skibelund Krat ligger på en sydvendt skråning af Kongeådalen. Dalen er skabt af smeltevandsstrømme i slutningen af sidste istid. Dalen er cirka to kilometer bred her ved Skibelund Krat.

Tidligere var her egekrat på hele stykket, men efter Skibelundforeningen købte en del af området i 1869, er der indplantet først nåletræer og siden en del bøg. I dag består den vestlige del hovedsageligt af egekrat, mens den østlige del med monumenterne er højstammet bøgeskov. 10 hektar af krattet blev fredet i 1974. Formålet med fredningen er at bevare de fredede arealer som skov med lysninger, festpladser, mindesten og stier.

Historiens vingesus

Efter nederlaget i 1864 dannede Skibelund Krat rammen om velbesøgte grundlovsmøder med fokus på den sønderjyske sag og deltagere fra begge sider af Kongeå-grænsen. Skibelund Krat var i perioden 1865-1920 det vigtigste mødested for dansksindede nord og syd for Kongeåen. 

Der er opstillet en række mindesten til ære for folk, der har kæmpet for danskheden i Sønderjylland. Her finder du også Modersmålet og Genforeningsstenen af Niels Hansen Jacobsen og Niels Skovgaards Magnusstenen.


Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Hvad er Egekrat? 

Her ved Skibelund Krat er egekrattet opstået som tilgroning af overdrev på skrænterne af ådalen. 

Egekrat rummer store naturværdier, fordi de er gamle og er holdt lysåbne på grund af deres tidligere udnyttelse til græsning og stævning. I dag er alle egekrat beskyttede af skovloven. 
Hvid anemone 
I området kan du, især i egekrattet, opleve et stort flor af hvide anemoner om foråret. Følg den lille natursti, der er markeret med gule pæle vest for hotellet. I skoven kan du også opleve Krat-viol, Liljekonval, Stor Konval og Majblomst.

Anemonerne blomstrer i april-maj
og har en jordstængel, hvor den opbevarer næringen fra året før. Derfor kan den spire hurtigt frem om foråret, inden træerne får blade.

Anemonen har et lille olieholdigt vedhæng på frøet. Myrerne er vilde med det. De samler frøene for at få olien – og smider resten af frøet væk. På den måde spreder de anemonens frø.

Gå en tur i Krattet

Området er renoveret i 2019-20 og har fået formidling i form af hjemmeside, folder, lydfortællinger i VisitVejen Appen og på hjemmesiden Skibelund Krat. På hjemmesiden under Faciliteterne kan du se et kort over stierne i Krattet og hvilke sten, de nye lydfortællinger om stedet knytter sig til. I VisitVejen Appen finder du også et interaktivt kort og lydfortællingerne. 

Hovedstien er tilgængelig for kørestole, hvis man har en person med til at skubbe den i det naturligt bakkede landskab. Derudover er der skovstier i varierende tilstand. Området er kuperet, men du vælger selv, om du vil bevæge dig væk fra den knap så kuperede hovedsti. Der er parkering nord i Krattet ved Hotel Skibelund Krat og sydligere bag Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole. Adressen på Skibelund Krat er Skibelund Krat 3, 6600 Vejen.

Skibelund Krat

  • Parkering ved Hotel Skibelund Krat 4, 6600 Vejen. Her er også toiletter til rådighed
  • Ruten vest for hotellet er 1,4 kilometer og ruten øst for hotellet er 800 meter lang
  • I den østlige del og på Festpladsen er der opstillet flere bænke 

Links

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'
Læs mere på Skibelund Krats hjemmeside
Læs mere om Skibelund Krat på www.kongeaastien.dk
Læs mere om Skibelund Krat i VisitVejen Appen

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 06.06

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links