Kongeådalen

Kongeåstien strækker sig 67 kilometer fra den østlige grænse af Vejen Kommune ud til Vadehavet. Du går på græs, eng og markveje og enkelte steder på asfalt med begrænset trafik.

Du kan tage rundture på 3,5-6,8 kilometer. Det er muligt at krydse åen på en af de nye broer, der har et spænd på cirka 20 meter.

Har du lyst til at sejle på Kongeåen, er det muligt på en 50 kilometer lang strækning fra Andst bro til Kongeåslusen ved Vadehavet. Der er lavet en række kanopladser; nogle er isætningssteder, andre rastepladser, hvor du kan lægge kanoen til.

Opslag om Kongeådalen i Naturperle-folderen

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Praktisk
Der er shelterpladser, toiletter, borde og bænke, vandposter, kano- og handicapfiskepladser langs med stien. Hunde og mountainbikes er desværre ikke tilladt.

På fire digitale informationsstandere langs Kongeåstien i Vejen Kommune kan du læse om Kongeåens natur og historie. Du kan downloade appen "Kongeåstien" og kort over ruten, som kan følges med gps. Når du ikke bruger appen, så slog gps'en fra, så du ikke bruger så meget strøm.

Der er også fri wi-fi ved informationsstanderne.

Se mere om shelterpladser langs Kongeåstien

Se mere om kanopladser på Kongeåen

På siden 'Før turen' kan du downloade en folder, der viser faciliteterne langs ruten

Find masser af information på www.kongeaastien.dk