Skip til hoved indholdet

Cykelrute 9: Øster Lindet

Tag på en 17 kilometer lang tur fra Øster Lindet til Stursbøl Plantage og retur.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 
Ruterne er ikke skiltede, og på nogle ruter kan der være grusveje. 


Cykelrute 9: Øster Lindet. Billedet viser en 17 kilometer rute fra Øster Lindet til Stursbøl Plantage og retur.

1. Øster Lindet Landsbyhus

Landsbyhuset blev indviet i 2006 og indeholder blandt andet en stor multisal. Huset er muliggjort med udgifter for 4,8 millioner kroner og en stor arbejdsindsats fra sognet.

2. Øster Lindet Kirke og Skålstenen

Kirken er fra midten af 1100-tallet og består af et romansk kor og skib bygget af granitkvadre og et våbenhus fra 1858 ved vestgavlen.

Kirken har gennemgået en omfattende restaurering efter en lynbrand i 1980. Der blev anvendt blytag og bræddeloft, som kirken havde før branden.

Som mange af de sønderjyske kirker er Øster Lindet Kirke bygget uden tårn. Den har senere fået en tagrytter med ophæng til kirkeklokken. Fra 1989 har klokken hængt i en åben tagrytter over våbenhuset.

Af synlige ”kalkmalerier” er der nogle interessante senmiddelalderlige rosetter. Kirkens døbefont er ligeledes romansk.

Øst for kirken står en mindesten for sognets 22 unge mænd, der faldt i 1. Verdenskrig. Stenen blev fundet på præstegårdens mark. Tilhugningen er udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen fra Vejen.

Også øst for kirken, lige uden for kirkediget, står skålstenen fra Øster Lindet. Skålstene er hellige sten fra bronzealderen, hvori der er indhugget en række huller eller små skåle. Man ved med sikkerhed, at hullerne er menneske- og ikke naturskabte, og det menes, at hullernes formål er at være frugtbarhedssymboler. Skålstenen blev fundet i 1937.

3. Stursbøl Plantage

Når man kører ind i Stursbøl Plantage, ligger der mellem træerne til højre et område med mange gravhøje. Man får et indtryk af, hvor tæt de oprindeligt har ligget. De mange gravhøje på Jels-egnen vidner om, at der i de ældste tider har været stor aktivitet langs Hærvejen. Der er cirka 80 registrerede gravhøje i den 380 ha. store plantage.

Indtil stormen i 1999 var en del af plantagen også kendt som ”Troldeskoven”.

4. Jættestuerne

Syd for Stursbøl Plantage er der en stor stengrav. Den er 2,6 meter lang, 1,3 meter bred og 1,35 meter høj. Den er omsluttet af fem bæresten, to i hver side og en for den ene ende, idet den anden var indgang med lav tærskelsten.

5. Café Ellegård (Stursbøl Kro)

Der fortælles historier om den tid, da store flokke af kvæg og svin blev drevet nordfra og efter et ophold ved kroen videre mod syd. Der er endnu spor på grunden af volde og diger, der har virket som indelukke for dyrene. I dag huser stedet meget velbesøgte musikarrangementer.

6. Vadested og bro i Mojbøl

Da Sønderjyllands Amt i 2004 førte Jels å tilbage til sit gamle slyngede forløb, fandt man et gammelt vadested. Det er anlagt for cirka 1000 år siden og er nu frilagt. Det har været brugt af kreaturer og vogne.

Broen, der har været benyttet siden 1917, blev bygget af ingeniørtropper som led i etableringen af Sikringsstilling Nord, som tyskerne lavede tværs over Sønderjylland i 1916-17.

7. Afstikker til Gram Å

Fra Øster Lindet kan der foretages en afstikker til Gram Å ad fredelige grusveje. Ad Sønderbyvej og Vråvej nås åen.

Lidt længere fremme findes en mindesten, som i 1936 blev rejst for Jørgen Andresen fra Vrågård. Han startede beplantningen af de magre hedearealer, som nu er blevet til Nustrup Plantage.

8. Den gamle og den nye Præstegård

Ved kirkegårdens sydlige dige lå den gamle præstegård. Efter at man i 1910 på auktion solgte præstegårdens bygninger, stod arkitekt Peter Gram for opførelsen af den nuværende, der stod klar i 1911.

En tidligere præstegård siges at være ”afbrændt af de onde polakker” under svenskekrigen. Der gik næsten 100 år, før man fik kræfter til at bygge en ny præstegård.

9. Øster Lindet Forsamlingshus

Øster Lindet Forsamlingshus er Sønderjyllands ældste stadigt fungerende forsamlingshus. Det er opført i 1894 som modvægt til de tyske myndigheders pres mod de dansksindede sønderjyder.

10. Stationsbygningen i Øster Lindet

I årene 1897–98 anlagdes en jernbane gennem Øster Lindet, ”Kleinbanen” fra Haderslev til Rødding. Den havde to formål: Primært at fragte stadigt mere gods og stadigt flere passagerer, men også at styrke tyskheden i landsdelen ved kun at ansætte tysk personale ved banen.

Bygningen skiller sig markant ud fra byens øvrige huse. Den fik tilknyttet krovirksomhed samt en sal, der skulle være en tysk modvægt til forsamlingshuset.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 05.05

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links