Skip til hoved indholdet

Cykelrute 8: Jels-området

Tag på en 13 kilometer lang cykeltur rundt om Jels Søerne og gennem Jels Skovene.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 
Ruterne er ikke skiltede, og på nogle ruter kan der være grusveje. 


Cykelrute 8: Jels området. Billedet viser en 13 kilometer lang cykelrute rundt om Jels Søerne og gennem Jels Skovene.

1. Jels Mølle

Jels Mølle blev bygget i 1859 og malede indtil 1959. Møllen er gennemrenoveret og fremstår som en af landets bedst bevarede vindmøller. Den blev fredet i 1959 og er en af de få fredede møller, der er tilbage i landet.

2. ”Æ Overby”

Her ligger byens ældste gårde. De kaldes for ”Slotsgårdene” på grund af omfattende fund af munkesten, der forbinder stedet med Jels Voldsted, flere kilometer derfra ved Jels Midtsø.

3. Haraldsholm

Haraldsholmvej har fået navn efter den tidligere domænegård ”Haraldsholm”, som i dag fortsat er i privateje. Vejen følger den tidligere amtsjernbane Sommersted– Jels–Skodborg, der blev nedlagt i 1932. Den lå vest for vejen og kan tydeligt følges ind i Haraldsholm Skov. Langs vejen ligger statshusmandsbrug udstykket i 1926- 27 fra ”Mariegård” og ”Haraldsholm”. Haraldsholm Skov er - som de øvrige skove i området – en rest af de gamle Farrisskove. De strakte sig i et bælte tværs over landet og udgjorde grænseområdet mellem Jylland og Slesvig.

4. Klaskeroj

I statsskoven ”Klaskeroj” blev Slesvigs sidste ulv skudt i 1776. Her er i dag mange andre dyr og fugle – særligt ravne findes i flere af skovene omkring Jels. Jordbunden i Klaskeroj er meget vandrig og derfor sur og fugtig. Den har givet navnet, for jorden er ”klasket sammen”.

5. Dansk Klokkemuseum

Over Lerte Kirke, Farrisvej 12 En lille afstikker, der er turen værd, går til ét af landets usædvanlige museer. I den lille kirke fortælles om og demonstreres klokkens og klokkespillets kulturhistorie. Alt må berøres, der må fotograferes med blitz, og de fleste af klokkerne kan man få til at lyde.

6. Jels Søerne og Jels Skovene

Jels Midtsø er omgivet af skov. Nedersø, Midtsø og Oversø blev skabt af istidens vandmasser og har i dag et samlet areal på 78 ha. Nedersø er på det dybeste sted 11 meter og har stejle skrænter. Fiskeri og sejlads er tilladt på Nedersø og på Midtsø. Stisystemet fører rundt om både Neder- og Midtsø. Syd for Oversø er der fundet spor fra 11-10.000 f. Kr. efter rensdyrjægere, der umiddelbart efter sidste istid holdt til her. De var blandt de første mennesker, der kom til Danmark efter isen smeltede.

7. Jels Voldsted - café

Det har hidtil været umuligt for arkæologer og historikere at kaste lys over voldstedets fortid. Dets størrelse og udstrækning antyder, at der bag de anselige volde har knejset et bygningsværk af format - måske en borg. I dag er Jels Voldsted kendetegnet ved sin smukke natur lige ned til Jels Midtsø, omkranset af skov. Den maleriske bygning ’Jels Voldsted’ fra 1920 indeholder café og selskabslokaler.

8. Domænegården ”Store Barsbøl”

Domænegårde var dem, som den tyske stat opkøbte, da Sønderjylland fra 1864 til 1920 var under tysk herredømme. For at fremme tyskheden blev tysk personale ansat på disse gårde i det nordligste Slesvig. Gården er i dag i privateje.

9. Jels Vikingeby

Vikingebyen blev til som kommunalt beskæftigelsesprojekt. Der blev opført et grubehus og et stort langhus, som er rekonstruktioner af en vikingeboplads ved Hammelev i Sønderjylland. I 2002 overtog Vikingegruppen ”Iarlsae”, der har renoveret og bygget til. Arbejdet udføres af frivillige med interesse for vikingetidens håndværk. Der tilbydes lejrskoler, fester og andre arrangementer i ”vikingeånd”.

10. Jels Natur- og Planetsti

Planetstien er en cirka tre kilomenter lang ”rumvandring” langs Jels Nedersø. Solen står ved Søvej 36, og herfra følger man Planetstien ud langs med søerne. Undervejs står der bronzemodeller af planeterne, der giver jer en fornemmelse af planeternes indbyrdes størrelses- og afstandsforhold. Du kan finde ruten digitalt på VisitVejens app. Her finder du også den guidede rute Evolutionsruten fra Jels til Gram, der fortæller om universets opståen og 13,7 milliarder års udvikling.

11. Jels Vikingespil

Hver sommer opføres der vikingespil på friluftsscenen i Jels. Langt over 400.000 tilskuere har gennem årene overværet drabelige og blodige fægtekampe, glødende romantik og farverige optrin udført af flere hundrede frivillige aktører. Den første weekend i spilleperioden er der vikingemarked i Jels Vikingeby med boder og vikingeaktiviteter.

12. Jels Søbad

Jels Søbad ligger ved Jels Nedersø og blev indviet i 2014. Hver sommer er der livredder ved friluftsbadet hele dagen i skolernes sommerferie. Jels Søbad har Badepunkt-strand, der er garant for at de basale faciliteter er i orden. Jørgen Thoms’ bronzeskulptur ”Jels-pigen” står ved Søbadet. Den blev opstillet i 1953.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 05.00

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links