Skip til hoved indholdet

Cykelrute 3: Askov-Sønderskov

Tag ud på en 21 kilometer lang cykeltur, der går forbi Askov, Sønderskov og Ladelund.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 


Cykelrute 3: Askov-Sønderskov - billedet viser en 21 kilometer lang rute fra Askov til Sønderskov, Ladelund og Askov igen.

1. Vejen Idrætscenter

Vejen Idrætscenter er kendt for sine mange landsdækkende idrætsarrangementer. Gennem de sidste 15 år har stedet huset store internationale og nationale arrangementer. I snit afholdes der årligt mindst fire Danmarksmesterskaber i centret. Det daglige besøg er på over 2.000 gæster.

2. Askov Kirke

Askov Kirke blev i 1900 indviet som valgmenighedskirke og har siden 1972 fungeret som almindelig sognekirke. Den er tegnet af arkitekt Rolf Schroeder, der var nevø til forstanderen på Askov Højskole, Ludvig Schrøder. Kirken er oldkirkeligt inspireret, og den skulle kunne rumme både få og mange. På kirkegården ligger mange af Askov Højskoles store personligheder begravet.

3. Poul La Cour Museet, Askov

Museet ligger cirka 200 meter oppe ad Møllevej og er åbent efter aftale. Det er bygget op om den verdensberømte videnskabsmand og højskolelærer Poul La Cour, der her allerede i 1890’erne gjorde forsøg med lagring af vindenergi og samtidig udforskede brintens muligheder. Gennem sin forskning og sit oplysende virke er han indirekte årsag til Danmarks store forspring i det moderne vindmølleeventyr.

Bygningerne blev købt i år 2000 fra Askov Højskole med støtte fra Vindmølleindustrien. De er tegnet af arkitekt P.V. Jensen Klint, hvis hovedværk er Grundtvigskirken i København. Nabohuset mod syd er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen.

4. Sønderskov Vandmølle

Her har ligget en vandmølle i mere end 400 år. Den hed tidligere Frisbæk Mølle efter vandløbet Frisbæk. Det fik senere navnet Maltbæk. I dag er Maltbæks gamle bugtede vandløb rettet ud og ender i den opstemmede Møllesø. Frem til 1804 tilhørte møllen Sønderskov Hovedgård. Efter salget opførte den nye ejer en helt ny møllebygning med to vandhjul. Sit nuværende udseende fik møllen ved en større renovering omkring 1880. Frem til 1918 blev den drevet alene af vandkraft.

5. Sønderskov Hovedgård

Et kulturhistorisk museum, indrettet på den gamle herregård Sønderskovgård. Hovedbygningen er en baroktillempning af en renæssancebygning fra 1620. Indenfor er der en række spændende dekorationer i form af kalkmalerier, oliemalede lærredstapeter og frilagte træbemalinger. Museet har faste udstillinger om blandt andet havehistorie og oldtidsfund fra egnen. Året igennem viser museet skiftende temaudstillinger og afholder særarrangementer. 

6. Folding Kirke

Opført i 1897-98 som erstatning for den middelalderlige kirke. Det gamle inventar blev overflyttet: Altertavlen er fra 1634, prædikestolen fra omtrent samme tid, kirkeklokkerne fra 1512, og døbefonten er romansk. I 1978 forsynede maleren Sven Havsteen-Mikkelsen den gamle altertavle og prædikestolen med nye malerier. Lige sydvest for kirken ligger en granitsten med en mandlig figur – givetvis Sct. Mikael, Dragedræberen. Den menes at have siddet i en dørkarm på den gamle kirke.

7. Maltbæk Mose

Mindesten for fundet i 1861 af et par fint bevarede lurer fra Bronzealderen. Maltlurerne var senere med til at inspirere til lurmærket på dansk smør. Lurerne kan i dag ses på Nationalmuseet.

8. Ladelund Efterskole

Her lå tidligere Ladelund Landbrugsskole, som i 1879 blev oprettet af lærer ved Askov Højskole Niels Pedersen. Den var ved oprettelsen landets tredje og Jyllands første grundtvigske landbrugsskole. Skolen blev i 1887 udvidet med landets første mælkeriskole. Her kunne mejeristerne få en teoretisk uddannelse som supplement til den praktiske del. Snart blev et mejeriskoleophold et krav til mejeribestyrerne.

I 1972 blev mælkeriskolen nedlagt og i 1999 landbrugsskolen. I 2000 åbnede Ladelund Efterskole i landbrugsskolens gamle bygninger.

9. Malt Kirke

Romansk kvaderstenskirke. Døbefonten fra 1100-tallet er et usædvanligt stenhuggerarbejde. I kraftigt relief ses tre krigere og en kentaur. På kirkegården ses en håndfuld af billedhugger Niels Hansen Jacobsens utraditionelle gravsten – en ligger lige over for indgangen til kirken.

10. Malt gamle Præstegård

Malt Præstegård ligger på Kongensbjerg og var fra 1870 til 1970 præstegård for Malt sogn. Bygningerne er opført i 1870 af den kendte bygmester på egnen, Peder Holden Hansen, i klassicistisk stil, og er blevet gennemgribende restaureret i 1990’erne. Den er i dag i privat eje men ses fint på turen ad Maltvej.

11. Askov Højskole

Efter krigen i 1864 kom Rødding Højskole til at ligge i Tyskland. Lærerne ved højskolen - der var verdens ældste og havde eksisteret siden 1844 – ønskede ikke at fortsætte på tysk jord. Forstander Ludvig Schrøder så sig om efter et egnet sted nord for grænsen. Valget faldt på Askov, hvor man i 1865 fortsatte højskolen i et lejet hus ved Askov Dam. Under Ludvig Schrøders ledelse blev skolen landets førende folkehøjskole. Den kom til at betyde meget for Askovs udvikling.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 05.06

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links