Skip til hoved indholdet

Cykelrute 15: Holsted

Tag på en 18 kilometer lang cykelrute og oplev Holsted, Assersbølgård og plantager.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 
Ruterne er ikke skiltede, og på nogle ruter kan der være grusveje. 


Cykelrute 15: Holsted - billedet viser ruten fra Holsted, Assersbølgård, plantager og tilbage til Holsted.

1. Holsted By - Torvet

Omkring det forholdsvis nyanlagte torv i Holsted ligger en række karakteristiske fleretages bygninger i Bedre Byggeskik. På hjørnet af Søndergade ligger Holsted Posthus fra 1925. På hjørnet af Nørregade Vejen Bank fra 1920. Ved siden af banken ligger Teknisk Skole fra 1923. Den blev tegnet af den lokale arkitekt Henrik Johansen.

2. Toftegårdens Gårdbutik og bagehus

Det lille hvide hus med en jordhøj i endegavlen er et såkaldt bagehus. De fritliggende murede bagehuse kendes i dag bedst fra Sønderjylland. Det normale var tidligere, at ovnene enten var ved skorstenen i køkkenet eller i bryggerset.

Årsagen til de fritliggende bagehuse var, at man brugte hedetørv og lyng som brændsel, og det var særdeles brandfarligt. Der skulle fyres i mange timer inden brødet kunne sættes ind i den opvarmede stenovn.

Bagehuset her er fra første halvdel af 1800-tallet, og det blev restaureret i 1992, så der stadig kan bages brød og kringle.

3. Løbners Plantage

Løbners Plantage er en af egnens sidst etablerede plantager. Den blev stiftet som aktieselskab i 1906. Her kunne man købe aktier for 100 kroner pr. styk. Det var mange penge, så beløbet kunne afdrages over en 10- årig periode med 10 kroner årligt.

Langt tidligere havde man haft området i tankerne som plantage, da kronprinsen (den senere Frederik den VIII) havde ytret ønske om en plantage. Men da han pludselig blev konge, blev plantagen ikke til noget.

Løbner er navnet på en førstelærer, som med ildhu gik ind i mange projekter på egnen; blandt andet plantesagen stod hans hjerte nær. Det siges at være ham, som fik plantagen endeligt op at stå. Derfor opkaldtes den efter ham. Inde i plantagen findes en dejlig skovsø, som indbyder til et lille hvil.

4. Assersbølgård

Der har været drevet landbrug på stedet de sidste 7-800 år. Før 1609 var Assersbølgård en herregård, derefter frem til omkring år 1900 almindelig bondegård med en omskiftelig skæbne. Assersbølgård hørte i denne periode blandt andet under Skodborghus, Hundsbæk, Sønderskov og Estrup, og derudover var der en række andre ejere.

I 1842 blev den ene halvdel af Assersbølgaard købt af Brørup og Lindknud sogne og blev fattig- og arbejdsanstalt. I 1846 solgte sognene igen gården, da anstalten var for dyr. De omkring 25 fattiglemmer blev ”udliciteret” til dem, der billigst ville tage sig af dem.

Søren Sørensen Vig fik den forfaldne Asserbølgård på fode igen. Desværre gik ned ad bakke for ham. I 1863 måtte han sælge gården og flytte i en lille hytte.

Hovedbygningen er fra starten af 1900-tallet, hvor gården blev brugt til udslusning af indsatte fra fængselsvæsenet. 

5. Stilde Plantage

Planerne om Stilde Plantage startede i 1869. Stilde Krat blev opkøbt, og en del blev tilplantet. Dog fik plantagen en turbulent begyndelse på grund af oldenborreangreb. Skoven blev også hærget af en voldsom brand. Til sidst var alle penge brugt, og plantagen måtte på auktion. Den blev købt i 1886 af det nuværende A/S Stilde Plantage og er fortsat et aktieselskab.

Ved et højtliggende kryds midt i plantagen findes en mindeplads med mindesten for folk, der gjorde noget for plantesagen. Her rejstes i 1921, 35-året for plantagens anlæggelse, billedhugger Niels Hansen Jacobsens sten til minde om margarinedirektør, senere nationalbankdirektør Johannes Lauridsen og herredsfuldmægtig i Holsted, C.H. Clausen.

6. Enghave Dyre- og Naturpark

Enghave Dyre- og Naturpark er parken for hele familien. Her er der æsler, kænguruer, blandt andet en albinokænguru, lamaer, kameler, geder, dådyr og fjerkræ. Her er pænt og dejligt, og børnene kan komme rigtigt tæt på dyrene. Blandt andet kan nævnes klappestald, ponyridning og kamelsidning. Parken er handicapvenlig.

7. Holden Hansen-stuehus

På Surhavevej 24 ligger et stuehus opført i 1856 af bygmester Peder Holden Hansen (1812-1886), der var virksom i denne del af landet. Hans enkle, rene stil blev i 1910’erne og 1920’erne gennem P.V. Jensen Klints og Ivar Bentsens studier til stor inspiration for Bedre Byggeskik-bevægelsen.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 04.13

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links