Skip til hoved indholdet

Cykelrute 13: Hovborg vest

Tag på en 17 kilometer lang rute fra Hovborg til Klelund Plantage, Baldersbæk Plantage og tilbage til Hovborg.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 
Ruterne er ikke skiltede, og på nogle ruter kan der være grusveje. 


Cykelrute 13: Hovborg vest - billedet viser ruten på 17 kilometer fra Hovborg, Klelund Plantage, Baldersbæk Plantage og tilbage til Hovborg.

1. Hovborg Kro

Den gamle drivervej med de store studedrifter til Holsten/Hamborg dannede grundlaget for Hovborg Kro. Netop her var et vadested for passage af Holme Å, og det var oplagt for studedriverne at holde et hvil for natten og få et måltid mad. Det fortælles, at der kunne være op til 30 drifter med op til 1.000 stude på kroens jorder.

Kroens oprindelse går tilbage til før 1750, og i 1790 blev det nuværende stråtækte stuehus opført. I dag er der både spisested, hotel og kursuscenter på kroen.

2. Klelund Dyrehave

Klelund Dyrehave er den største plantage i området. Plantagen blev grundlagt i 1868 og blev i 1918 solgt til et konsortium i København. Plantagen ejes nu af Sofie Kirk Kristiansen.

Før plantagens anlæggelse var området et stort hedelandskab med mange indlandsklitter, som stadig ses i skoven. I plantagen findes en runddysse, en stor langdysse og flere andre oldtidsminder.


Foto: Casper Katborg

3. Kæmpestenene og Tinghøj

Langdyssen i den sydlige del af Klelund Plantage kaldtes i 1700-tallet ”Kæmpestenene”. Den er ret velbevaret og er 74 meter lang. Omtrent midt i højen findes et stort dyssekammer sat af fem bæresten.

Lidt længere mod nord ligger en velbevaret runddysse, som i 1700-tallet hed ”Steenshøj”, men som senere fik tilnavnet ”Tinghøj”. Dysserne er bondestenalderens ældste gravmonumenter og er knyttet til Tragtbægerkulturen omkring 3500 før Kristi fødsel.

4. Syvstjernen

Vejsystemet, der danner Syvstjernen er inspireret af parforcejagten, men har givetvis aldrig været brugt hertil.

Parforcejagt er en jagtform, hvor et enkelt krondyr eller andet stykke vildt udvælges og jages af et stort kobbel hunde og jægere til hest. Når dyret udmattes, stiger den udvalgte jæger af hesten (som oftest kongen, adelsmænd eller andre med en titel) og dræber dyret. Vejsystemet, der danner en stjerne giver et godt overblik for jægerne. Jagten var tilskuervenlig, og der var ofte kvinder blandt disse tilskuere.

5. Mindesten for nedskudt allieret bombefly

Mindestenen er rejst den 5. maj 1947 på lokalt initiativ til minde om tysk nedskydning af et allieret bombefly med syv besætningsmedlemmer, der alle omkom. Nedskydningen fandt sted om aftenen den 26. februar 1944, og fordybningen bag stenen viser det krater, det store firemotors fly skabte.

Hvert år afholdes der den 4. maj en mindehøjtidelighed ved mindestenen.

6. Holme Å

Holme Å slynger sig gennem et varieret landskab med skrænter, ferske enge, hedebakker og plantager. Åen udspringer i Gispelmose sydvest for Bække.

Hvis man står af cyklen og går en tur, kan man følge tre afmærkede stier eller vælge en bid af den lange vandrerute ”Kyst til Kyst Stien”, der krydser igennem landskabet fra Vejle til Blåvand.

7. Baldersbæk Plantage og Villa Baldersbæk

Plantagen er en af de mange ”københavnerplantager” på den midtjyske hede. Med sin beliggenhed på kanten af ådalen til Holme Å og mange mindre vandløb og moseområder giver plantagen et varieret naturbillede.

Grosserer Holger Petersen investerede både penge og energi på tilplantningen af heden omkring Hovborg. Han fik gjort velhavende folk i København interesserede i sagen, og i 1891 købte han en forfalden hedegård og 625 tønder land jord. Her anlagde han Baldersbæk Plantage og byggede den imponerende Villa Baldersbæk.

Indkørslen til villaen er prydet med en række sandstensskulpturer, der oprindeligt sad på børsbygningen i København.

8. Treherredsstenen

Lige ved åbredden neden for Baldersbæk står en cirka tre meter høj granitskulptur med tre ansigter udført af billedhugger Anders Bundgaard, opsat på det sted, hvor tre herreder støder sammen. Herreder var en tidligere inddeling af landet.

På treherredsstenen er afbildet tre mænd, der har betydet meget for egnen: E.M. Dalgas, som vender mod Slaugs Herred, Kromand Johan Christoffer Sørensen Steinmeier, som vender mod Skads Herred, og Skovrider J.C. Sørensen, som vender mod Malt Herred.

9. Hovborg Naturudstilling

Lige vest for Hovborg er der indrettet en udstilling om natur, landskab og mennesker på egnen omkring Hovborg.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 01.33

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links