Skip til hoved indholdet

Cykelrute 12: Hovborg øst

Tag med på en 15 kilometer lang tur fra Hovborg til Hovborg Plantage, Høllund Søgård og tilbage til Hovborg.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 
Ruterne er ikke skiltede, og på nogle ruter kan der være grusveje. 


Cykelrute 12: Hovborg øst - billedet viser den 15 kilometer lange tur fra Hovborg til Hovborg Plantage, Høllund Søgård og tilbage til Hovborg.

1. Hovborg Kro

Den gamle drivervej med de store studedrifter til Holsten/Hamborg dannede grundlaget for Hovborg Kro. Netop her var et vadested for passage af Holme Å, og det var oplagt for studedriverne at holde et hvil for natten og få et måltid mad. Det fortælles, at der kunne være op til 30 drifter med op til 1.000 stude på kroens jorder.

Kroens oprindelse går tilbage til før 1750, og i 1790 blev det nuværende stråtækte stuehus opført. I dag er der både spisested, hotel og kursuscenter på kroen.


2. Hovborg Kirke

Hovborg Kirke er opført i 1895 af røde mursten og prydet med kalkstenssøjler. Dens grundplan har form som et græsk (ligearmet) kors med apsis i øst. I hjørnerne mellem de fire korsarme findes fire kvartrunde bygninger, hvoraf de tre har en udgang.

Altertavlen er fra 1895 og er af Olga Schmidt malet efter Carl Blochs maleri af Jesus i Getsemane Have. Døbefonten fra 1984 er hugget ud i rød granit og har form som en kubisk søjle.

3. Hovborg Plantage

Ejeren af Hovborg Kro fra 1835, Johan Christoffer Sørensen Steinmeier, var en meget driftig mand, der havde set lyset med plantning af træer og plantager. I 1866 tog han initiativ til at starte aktieselskabet Hovborg Plantage. Der kunne tegnes aktier for 25 rigsdaler, hvilket var mange penge for almindelige mennesker.

Plantagen er stiftet samme år som Hedeselskabet og er derfor plantage nr. 1 i Hedeselskabets protokol. Mindestenene er til ære for de mange folk, som gennem tiden har gjort en indsats for plantagesagen.

4. Høllund Søgård – Dalgas statue

I billedhugger Anders Bundgaards granittolkning står her E.M. Dalgas (1828-1894). Han var en central brik i hedens opdyrkning op gennem anden halvdel af 1800-tallet. Da var stort set hele egnen dækket af hede, kun brudt af ådalene med de grønne enge omkring.

Han var i 1866 medstifter af Det Danske Hedeselskab og købte i 1877 hedegården Lundgård (senere Høllund Søgård) med henblik på at lave en plantage.

Holger Petersen (Baldersbæk) var en god ven af Dalgas. Han ydede kapital til Søgårdens opførelse i 1907. Det er i dag i privateje. Holger Petersen stod endvidere i 1916 for opsætning af statuen af Dalgas i anledning af Hedeselskabets 50-års jubilæum.

Sæt cyklen ved asfaltvejen og følg den lille sti op til statuen.


5. Holme Å

Holme Å slynger sig gennem et varieret landskab med skrænter, græssede enge, hedebakker og plantager. Hvis man står af cyklen og går en tur, kan man følge tre anlagte og afmærkede stier eller vælge en bid af den lange vandrerute Kyst til Kyst Stien, der med grundig skiltning krydser igennem fra Vejle til Blåvand.

6. Strækningen Hovborg – Okslund

Strækningen er i dag landbrugsjord, men for 200 år siden var den hedeområde med stærk vind og sandfygning. I 1800-tallet startede opdyrkning af heden takket være hårdtarbejdende bønder og fremsynede folk som E.M. Dalgas.

Der blev brugt tre tiltag: 1) En stærk og dybdegående plov blev brugt til at bryde hedejordens hårde allag. 2) Den sandede og sure jord blev forbedret ved mergling. 3) Læhegn af hvidgran blev plantet i nord-syd retninger for at mindske den kraftige vind og sandfygningen.

Mange af nåletræshegnene er i dag erstattet af flerrækkede løvtræshegn.

7. Holmeådalens Grønne Aktivitetspark

En afstikker kan føre en til et aktivitetsområde, hvor man via asfalteret og handicapvenlig sti forbinder følgende aktiviteter: Legeområde, fodboldbaner, kroketbaner og spejderområde. Hytten er et samarbejde med skolens venskabsby i Burkina Faso og er inspireret af hytter i Burkina Faso. Området må gerne benyttes.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 04.09

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links