Skip til hoved indholdet

Cykelrute 11: Sønder Hygum-Lintrup

Tag på en 36 kilometer lang cykelrute fra Sønder Hygum, Fæsted, Lintrup, Dover og tilbage til Sønder Hygum.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 
Ruterne er ikke skiltede, og på nogle ruter kan der være grusveje. 


Cykelrute 11 Sønder Hygum-Lintrup: Billedet ruten på 36 kilometer fra Sønder Hygum, Fæsted, Lintrup, Dover og tilbage til Sønder Hygum.

1. Hygum Hjemstavnsgård

Hygum Hjemstavnsgård er et lille frilandsmuseum, som holder til i en fredet firlænget gård fra 1874. Museet drives af frivillige lokale borgere. I løbet af året er der forskellige aktivitetsdage, hvor man kan opleve livet i ”gamle dage”, både i arbejde og til fest.

Der er blandt andet savværk, smedje og udstillinger med landbrugsredskaber. Museets fokus er på perioden 1850-1950.

2. Hygum Kirke

Hygum Kirkes skib, kor og apsis er opført omkring 1175. Tårnet i vest er en sengotisk tilføjelse i munkesten med krydshvælvet underrum. Et romansk korbuekrucifiks er ophængt på triumfvæggen til venstre for korbuen. Prædikestolen er fra renæssancen, nærmere bestemt fra omkring 1610.

På kirkegården ses et monument over 504 sognebørn (ud af cirka 800), som i 1659 døde af ”pesten”, som hærgede egnen ifølge med de polskbrandenburgske hjælpetropper.

3. Guldskatten fra Fæsted

I 1911 blev der fundet en fornem guldhalskæde på en mark nær Fæsted. Kæden kunne dateres til midten af vikingetiden, og den skulle senere vise sig at høre til den skat, tre detektorførere fandt mere af i 2016. Team Rainbow Power, som detektorholdet kaldes, fandt seks armringe i guld og én i sølv.

Sidenhen er der fundet hængesmykker, perler, en pragtbroche, betalingsguld med mere ved en egentlig arkæologisk udgravning udført af Museet på Sønderskov. Sammenlagt er der nu fundet mere end 1,4 kg vikingeguld i Fæsted, og skatten er derfor den største vikingeguldskat i Danmark. Fundstedet er på privat jord og ikke frit tilgængeligt.


Foto: Nick Schaadt.

4. Genforeningssten i Harreby

Stenen er skænket af Johannes Kloppenborg, født i Harreby, som fandt den på sin mark. Den blev i 1924 rejst ved vejkrydset i Harreby og blev omgivet af fire grænsesten (nummer 22, 28, 30 og 31) fra den nærliggende dansk-tyske grænse i perioden 1864-1920.

”Dybt i danske hjærte klang det glædens bud, Sønderjylland vundet – ære være Gud”.

5. Harreby gravpladsen

På bakkekammen oven for Lasbjerggård findes 200 meter vest for vejen en ejendommelig gravplads fra bondestenalderen med tre dyssekamre, en stenkistegrav og rester af andre stensatte grave, som har været nedgravet under flad mark. Fra den store bakke lige syd for Harreby er der en fantastisk udsigt over egnen.


Foto: Fotoklubben ISO6600

6. Fæsted Plantage

I 1905 blev A/S Fæsted Planteselskab stiftet af fremsynede mænd på egnen blandt andet for at modvirke eventuelle tyske opkøb af jord. Tilplantningen af den dårlige jord på udmarkerne på Fæsted hede foregik i årene derefter frem til 1964, i alt 160 ha.

Fæsted-stenen står i plantagen og er en af landsdelens mest særprægede genforeningssten. I runer står skrevet: ”Det, som vi til fjenden tabte, vennehånd igen os bragte”.

7. Wellings Landsbymuseum

Kunstmaleren, samleren og ”særlingen” Søren Welling har her skabt sit eget lille minisamfund fra omkring år 1900. Her er huse med stuer fra klunketiden, en skolestue, en barbersalon, en landsbykirke og meget mere.

8. Lintrup Kirke

Kirkens skib og kor er romansk fra omkring 1150-75 og tårnet er sengotisk. Apsis er fra 1939 og genskabt på det gamle fundament.

Kirken led stor skade under svenskekrigene men blev restaureret af kirkeværgen Christian Jessen i Rødding, som fik hentet 10.000 munkesten fra ruinerne af Riberhus.

Den led dog stor skade i 1690 ved en brand men blev genrejst bortset fra apsis. Vest for kirken er en mindesten for faldne i Første Verdenskrig, omgivet af grænsesten nummer 98, 118, 14 og 125.

9. Glad Zoo

Glad Zoo er en zoologisk have og et formidlingscenter. I Glad Zoo er der mere end 80 forskellige dyrearter. I det tropiske anlæg er der slanger, aber, et væld af farverige fugle og meget mere. Der er en hyggelig atmosfære for hele familien, og der er mulighed for guidede ture med oplysning omkring dyrene, en stor naturlegeplads og et ”klappedyrsområde” til de mindste børn.

10. Lintrup Søerne med pansergrav

Omkring 1990 fik lokale borgere og Lintrup Borgerforening ideen at lave søer i Præsteskoven. I orkanen blæste det meste af skoven omkuld, hvilket gav en rigtig god udsigt over Kongeådalen. I 2003 blev der gravet pansergrave op.

11. Kanonstillingen ved Dover

Kanonstillingen fik først dette navn i 1945. Der har ikke været etableret en fast kanon på stillingen, der kun blev brugt under øvelser. I perioden 1864-1920 havde grænsegendarmeriet på stedet en udkigspost mod Danmark ned over Kongeådalen. Der var udsigt over et stort område, og man kunne om dagen overvåge al færdsel og holde øje med eventuelle overløbere med kurs mod Danmark. '

Området var dengang næsten åbent landskab. I dag er det mere bevokset men stadig med en flot udsigt over Kongeådalen. Der står en mindesten for befrielsen i 1945 med teksten ”Guds nåde alene frelste vore hjem fra ødelæggelse”.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 15-07-2024 23.00

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links