Skip til hoved indholdet

Cykelrute 10: Øster Lindet-Rødding

Tag på en 36 kilometer lang tur og oplev blandt andet Røddings kultur og natur, Toftlundgård og Øster Lindet Kirke.
Du kan finde ruten på zoombart kort i VisitVejen Appen under Oplevelser > Digitale guider > Cykelruter - digitale guider. 
Ruterne er ikke skiltede, og på nogle ruter kan der være grusveje. 


Cykelrute 10 Øster Lindet - Rødding. Billedet viser ruten på 36 kilometer, der går gennem Rødding, over Langetved, Øster Lindet og tilbage til Rødding.

1. Rødding Højskole

Rødding Højskole blev oprettet 7. november 1844 som verdens første folkehøjskole i grundtvigsk ånd. Bag oprettelsen stod Christian Flor, professor ved Universitetet i Kiel. Baggrunden var de nationale modsætninger og sprogkampen i Sønderjylland.

Efter nederlaget i 1864 valgte forstander Ludvig Schrøder at flytte skolen til Askov lige nord for Kongeåen, men Cornelius Appel drev frem til 1885 skolen videre som en ren pigeskole.

Efter lukningen af pigeskolen i 1885 overtog Rødding Frimenighed bygningerne, hvor de i mange år havde deres kirkesal.

Efter Genforeningen i 1920 blev bygningerne givet tilbage til den selvejende institution Rødding Højskole.

Undervisningsbygningen på 1500 kvadratmeter er renoveret for 20 mio. kroner af A.P. Møller Fonden.

2. Rødding Frimenighedskirke

Øst for højskolen ligger den hvidkalkede kirke med rødt tegltag. Frimenighedskirken er indviet i 1909. Den består af apsis, kor, skib med sideskib til syd samt et tårn, der i tagformen er inspireret af klokketårnet i Fåborg. I apsis er der et freskomaleri og som altertavle et glat trækors.

På nordvæggen hænger et maleri, malet og skænket af maleren Joachim Skovgård til kirkens indvielse. Det blev imidlertid stoppet i den tyske told og kom først til Rødding i 1920.

3. Genforeningsstenen

Genforeningsstenen, der står ved indkørslen til højskolealléen er afsløret den 15. juni 1930. Digtet på forsiden er af Helge Rode. På højre side står der ”10.2.1920 stemte her i Rødding 89 % for Danmark”.

Stenen er halvdelen af en stor granitblok. Den anden halvdel står som genforeningssten i Hjerting.

4. Rødding Sognekirke

Rødding Sognekirke, der ligger på en lille knold mod vest i byen, er en gammel middelalderkirke bygget i årene efter 1150. Den er bygget af granitkvadre, men har i tidens løb gennemgået utallige forandringer både udvendigt og indvendigt.

Altertavlen var op til cirka 1890 et træskærerarbejde, der menes skåret engang i 1400-tallet. I dag er alterprydelsen et moderne glasmosaikvindue.

5. Toftlundgård

”Toftlundgaard” er en af Langetveds gamle store gårde, hvis ejerforhold kan føres tilbage til år 1600. Det imponerende stråtækte stuehus ses bedst fra Toftlundgårdvej op gennem haven. En stor del er bygget før år 1800, østenden senere.

6. Øster Lindet Kirke og Skålstenen

Kirken er fra midten af 1100-tallet og består af et romansk kor og skib bygget af granitkvadre og et våbenhus fra 1858. Kirken blev restaureret efter en lynbrand i 1980. Der blev anvendt blytag og bræddeloft, som kirken havde før branden.

Som mange af de sønderjyske kirker er Øster Lindet Kirke bygget uden tårn. Den har senere fået en tagrytter med ophæng til kirkeklokken. Fra 1989 har klokken hængt i en åben tagrytter over våbenhuset.

Af synlige ”kalkmalerier” er der nogle interessante senmiddelalderlige rosetter.

Øst for kirken står en mindesten for sognets 22 unge mænd, der faldt i Første Verdenskrig. Stenen blev fundet på præstegårdens mark. Tilhugningen er udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen fra Vejen.

Også øst for kirken, lige uden for kirkediget, står skålstenen fra Øster Lindet. Skålstene er hellige sten fra bronzealderen, hvori der er indhugget en række huller eller små skåle. Man ved med sikkerhed, at hullerne er menneske- og ikke naturskabte, og det menes, at hullernes formål er at være frugtbarhedssymboler. Skålstenen blev fundet i 1937.

7. Sommerlystskoven

Røddings lystskov, der ligger i byens udkant og er gennemkrydset af cykel- og gangstier. Tæt på indkørslen fra Gramvej er der en åben plads, der tidligere har været benyttet til friluftsmøder og friluftsskuespil.

8. Den gamle banestrækning

Fra Sommerlystskoven går den gamle banestrækning op til Rødding Centrets indkørsel. Den ligger i dag som en meget benyttet cykel- og gangsti.

Her gik jernbanen i årene 1899 til 1938. Rødding var endestation på banen, der navnlig de første år havde stor betydning for byens udvikling.

Midt på strækningen, lige vest for stien, ligger Præstekilden, en sten rejst i 1940 til minde om præsten Anders Pedersen, der blev slået ihjel i 1659 under svenskekrigene.

9. Rødding Centret

Byens idræts- og kulturcenter, der består af en selvejende del med to idrætshaller, svømmehal, bowlingbaner, motionscenter, skydebaner, mødelokaler og overnatningsfaciliteter samt en kommunal afdeling med bibliotek, klublokaler, biograf og lokalhistorisk arkiv.

Et mødested, der dagligt besøges af mange mennesker – ikke blot fra byen, men fra et stort opland.

Charlotte Thomsen

Skole, Kultur & Fritid

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 04.00

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: +45 79 96 50 00

Links