Tranekær Sø i Staushede Plantage

Beplantningsselskabet Staushede blev stiftet i 1880. Herefter tog tilplantningen af heden ”Staushede” fart, og plantagen er nu på 180 hektar.

Arealer med hedemose kunne ikke beplantes, men der blev gravet tørv under Anden Verdenskrig. Dermed blev Tranekær Sø skabt.

Før 1880 levede der traner i mosen – deraf navnet Tranekær. Tranerne yngler i dag i mosen syd for Staushede Plantage.

Opslag om Tranekær Sø i Naturperle-folderen

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Se alle Spor i landskabet i Vejen Kommune

Læs mere om Sporet ved Tranekær Mose på www.spor.dk

Læs mere om Fru Mettes Bjerg i Hundsbæk Plantage på www.VisitVejen.dk