Sporet ved Holsted Å

Holsted Å Holsted Å udspringer i Vejen Mose, hvorfra den løber forbi Brørup, Holsted, Gørding, Bramming og videre ud i Sneum Å og ender i Vadehavet.

Åen er ureguleret, hvilket vil sige, at den ikke er rettet ud men har sit naturlige snoede forløb. Åen har fint fiskevand med en god bestand af ørreder.

Opslag om Holsted Å i Naturperle-folderen

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune' på Issuu.com

OBS.: Bladre-pdf'en er den oprindelige fra 2018. Den fysiske folder og disse sider er opdateret 2022.

Se alle Spor i landskabet i Vejen Kommune