Sporet ved Holsted Å

Holsted Å Holsted Å udspringer i Vejen Mose, hvorfra den løber forbi Brørup, Holsted, Gørding, Bramming og videre ud i Sneum Å og ender i Vadehavet.

Åen er ureguleret, hvilket vil sige, at den ikke er rettet ud men har sit naturlige snoede forløb. Åen har fint fiskevand med en god bestand af ørreder.

Opslag om Holsted Å i Naturperle-folderen

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Se alle Spor i landskabet i Vejen Kommune