Baldersbæk

I 2015 blev det fredede område restaureret. Krat blev fjernet og søerne blev renset op, så der igen kan komme lys til området. De store rododendron blev bevaret for at fortælle historien om lystanlægget.

I området er der råvildt, krondyr, hare, ræv og grævlinger. Langs åen kan du være heldig at se en bæver eller odder. I søerne er der sjældne vandplanter som den kødædende plante slank blærerod og spæd pindsvineknop.

Du kan følge en sti, der bringer dig til skulpturen Treherredstenen, stendyssen, iskældre, karpedamme og et springvand, der om sommeren sprøjter med vand, når du træder på et trappetrin. Den afmærkede rute starter fra parkeringspladsen på Baldersbækvej. Læs mere om kvalitetsstien, som Dansk Vandrelaug har certificeret - din garanti for en en god vandretur i naturen, væk fra trafikstøj og industri.

Villa Baldersbæk er en prægtig villa, som blev bygget af en rig grosserer fra København, Holger Petersen i årene omkring år 1900. Du kan ikke komme ind i villaen, men du kan nyde området omkring.

Opslag om Baldersbæk i Naturperlefolderen

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Læs mere på www.kobenhavnerplantage.dk, hvor der også er formidling til børn

Læs om Baldersbæk på Visitvejen.dk

Læs om Kyst til Kyst-stien, som går forbi Baldersbæk