Vittrup Baun og Lindknud Banker

Her kan du besøge kommunens andethøjeste punkt, 101 meter over havet, kun overgået af Stenbjerg i Galtlund Plantage på 103 meter. Der findes infotavler og en lille afmærket vandrerute rundt på bavnen.

Vittrup Baun blev frem til 1840 brugt som bavnehøj, hvor et bål på toppen kunne sende signaler over større afstande, for eksempel i tilfælde af krig.

Under Anden Verdenskrig blev højen brugt af tyske besættelsestropper, der havde en lyttepost og en støjsender på bavnen.

Bemærk, at udkigstårnet er lukket.

Lindknud Banker

Øst for Lindknud Kirke ligger Lindknud Banker. De lyngklædte banker er et klitlandskab skabt ved sandflugt. De har aldrig været opdyrket eller beplantet. Om efteråret kan du opleve den blomstrende lyng. Naturen plejes af får, der afgræsser bankerne. Sporene fører over bankerne til Oplevelsesskoven.

Ved Lindknud Oplevelsesskov er der borde og bænke, shelters, bålplads og toilet
samt naturlegeplads. Se mere på www.spor.dk.

Vittrup Baun og Lindknud Banker

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune'

Se mere på VisitVejen.dk