Sporet ved Holsted Å

Holsted Å Holsted Å udspringer i Vejen Mose, hvorfra den løber forbi Brørup, Holsted, Gørding, Bramming og videre ud i Sneum Å og ender i Vadehavet.

Åen er ureguleret, hvilket vil sige, at den ikke er rettet ud men har sit naturlige snoede forløb. Åen har fint fiskevand med en god bestand af ørreder.Sporet ved Holsted Å

Se hele folderen 'Naturperler i Vejen Kommune' på Issuu.com

Se alle Spor i landskabet i Vejen Kommune