Kongeåstien - tramp ud i historien

Faciliteter

Der er bygget træbroer, så du kan krydse åen, og der er lavet fine overnatningspladser med shelters, indlagt vand, bålpladser og toilet langs med ruten.

Se mere om shelterpladser langs Kongeåstien

Har du lyst til at opleve Kongeåen fra en kano, er der lavet en række kanopladser; nogle er isætningssteder, andre rastepladser, hvor du kan lægge kanoen til.

Se mere om kanopladser på Kongeåen

På fire digitale informationsstandere langs Kongeåstien i Vejen Kommune kan du læse om Kongeåens natur og historie. Du kan downloade appen "Kongeåstien" og kort over ruten, som kan følges med gps. Når du ikke bruger appen, så slog gps'en fra, så du ikke bruger så meget strøm.

Der er også fri wi-fi ved informationsstanderne.

På siden 'Før turen' kan du downloade en folder, der viser faciliteterne langs ruten

Find masser af information på www.kongeaastien.dk