Kano på Kongeåen

Læs mere om at sejle på Kongeåen på Kongeåstiens hjemmeside - her finder du oplysninger om strækninger, kanopladser, hvor du kan leje kanoer samt gode råd til kanoturen. Du finder også en folder om kano på Kongeåen.

BEMÆRK:  Kongeåen er spærret for sejlads ved Jedsted Mølle i Esbjerg Kommune hele sommerperioden 2017.